Угода користувача

ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

1. Загальні положення

1.1. Ця оферта, відповідно до Цивільного Кодексу України, є офіційною пропозицією ТОВ «КЗШВ «Столичний», далі за текстом – «Продавець», укласти Договір купівлі-продажу товарів дистанційним способом, тобто через Інтернет-магазин, далі по тексту «Договір», і розміщує Публічну оферту (пропозицію) на офіційному Інтернет-сайті Продавця www.champarty.com.ua (далі – «Інтернет-сайт»).

1.2. Моментом повного і безумовного прийняття Покупцем пропозиції Продавця (акцептом) укласти договір купівлі-продажу товарів вважається факт оформлення Покупцем замовлення на умовах цього Договору, у строки та за цінами, вказаними на Інтернет-сайті Продавця.

2. Поняття і визначення

2.1. У цій оферті, якщо контекст не вимагає іншого, наведені нижче терміни мають таке значення:

«Товар» – алкогольні та безалкогольні напої, сувенірна продукція;

«Інтернет-магазин» – сайт Продавця, створений для укладення договорів роздрібної та оптової купівлі-продажу на підставі ознайомлення Покупця з запропонованим Продавцем описом Товару в тексті і на фотознімках, за допомогою мережі Інтернет, що виключає можливість безпосереднього ознайомлення Покупця з Товаром, тобто дистанційним способом продажу Товару.

«Продавець» – компанія, яка реалізує товари, представлені на Інтернет-сайті.

«Покупець» – фізична особа, яка досягла вісімнадцятирічного віку, яка здійснює придбання товару для цілей, не пов’язаних із здійсненням підприємницької діяльності або юридична особа/фізична особа-підприємець, яка уклала з Продавцем Договір на умовах, викладених нижче.

«Замовлення» – вибір окремих позицій з переліку товарів, зазначених Покупцем при розміщенні замовлення і проведенні оплати за допомогою платіжної картки, Інтернет-банкінгу, терміналу самообслуговування або післяплати.

3. Предмет Договору

3.1. Продавець зобов’язується передати у власність Покупця Товар, а Покупець зобов’язується оплатити і прийняти Товар на умовах цього Договору.

3.2. Цей Договір регулює купівлю-продаж товарів в Інтернет-магазині, в тому числі:

добровільний вибір Покупцем товарів в Інтернет-магазині;

самостійне оформлення Покупцем замовлення в Інтернет-магазині;оплата Покупцем замовлення, оформленого в Інтернет-магазині;

обробка та доставка замовлення Покупцеві у власність на умовах цього Договору.

4. Порядок оформлення замовлення

4.1. Покупець самостійно оформляє замовлення в Інтернет-магазині через «форму корзини».

4.2. Термін формування замовлення – до 2 робочих днів з моменту оформлення заявки. У разі, якщо замовлення оформлене у вихідний або святковий день, термін формування починається з першого після вихідного робочого дня. Також можливі затримки у формуванні замовлення у період великої завантаженості Продавця.

5. Порядок оплати замовлення

5.1. Покупець оплачує Замовлення за допомогою: сервісу Online платежу Liqpay, платежу на карту Приват Банк, платежу на розрахунковий рахунок або післяплати.

5.2. Після здійснення оплати та отримання з сервера Банку позитивної відповіді (підтвердження) про оплату, на екран виводиться сторінка з відповідною інформацією.

5.3. Оплата за допомогою післяплати повинна надійти протягом п’яти календарних днів з дня прибуття Замовлення у відділення транспортної компанії. В іншому випадку Замовлення автоматично повертається Продавцю.

6. Термін, вартість і умови доставки замовлення

6.1. Відправка замовлення здійснюється силами Продавця та транспортної компанії на адресу і дані, зазначені Покупцем при оформленні Замовлення.

6.2. У разі неможливості з боку Покупця отримати товар до граничної дати зберігання в транспортній компанії, Замовлення буде автоматично повернене Продавцю. У разі післяплати Замовлення анулюється, а Продавець залишає за собою право надавати оформлення подальших Замовлень цього Покупця тільки після оплати за допомогою Online платежу Liqpay, виключаючи наложний платіж. У разі оплати через Online платіж Liqpay Покупцеві надається повторна відправка Замовлення після компенсації Продавцю вартості транспортування в обидві сторони. Щодо вартості компенсації і способу її відшкодування Покупець буде проінформований за допомогою електронної пошти.

6.3. У разі повторного неотримання товару Покупцем, з причин, не залежних від Продавця, замовлення анулюється і підлягає повторному оформлення на сайті Продавця. При цьому 100% передоплата, здійснена Покупцем, повертається на умовах, визначених у п. 9.7. цієї угоди.

6.4. У разі післяплати Покупцеві може бути відправлене інше Замовлення цим же способом оплати тільки після отримання ним попереднього замовлення. Якщо Покупець здійснить Замовлення, коли попереднє ще не було ним отримане, то нове Замовлення буде скасовано, а Покупець повідомлений про це за допомогою електронної пошти.6.5. Безкоштовна доставка – це оплата транспортування замовлення від складу магазину до відділення транспортної компанії, зазначеного при оформленні замовлення відправником. Будь-які переадресації або інші можливі послуги оплачуються Покупцем.

6.6. Можлива доставка по м.Київ.

7. Права та обов’язки сторін

7.1. Продавець зобов’язаний:

виконувати умови цього Договору;

виконувати замовлення Покупця у разі здійснення оплати від останнього або за умовами післяплати;

передати Покупцю товар відповідно до обраного зразка в Інтернет-магазині, оформленого замовлення та умов цього договору.

перевірити якісні та кількісні характеристики товару під час його упакування на складі Продавця.

7.2. Продавець має право:

в односторонньому порядку припинити надання послуг за цим договором у разі порушення Покупцем умов цього договору.

7.3. Покупець зобов’язаний:

своєчасно оплатити та отримати замовлення на умовах цього договору;

7.4. Покупець має право:

оформити замовлення в Інтернет-магазині;

вимагати від Продавця виконання умов цього Договору.

8. Відповідальність сторін

8.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов цього договору в порядку, передбаченому цим договором та чинним законодавством України.

8.2. Продавець не несе відповідальності за:

змінений виробником зовнішній вигляд Товару;

за незначну невідповідність колірної гами товару, що може відрізнятися від оригіналу товару виключно через різну колірну передачу моніторів персональних комп’ютерів окремих моделей;за зміст і правдивість інформації, наданої Покупцем при оформленні замовлення;

за затримку і перебої у наданні Послуг (обробки замовлення та доставки товару), які відбуваються з причин, що знаходяться поза сферою його контролю;

за протиправні незаконні дії, здійснені Покупцем за допомогою наданого доступу до мережі Інтернет;

за передачу Покупцем своїх мережевих ідентифікаторів – IP, MAC-адреси, логіна і пароля третім особам;

за терміни перевезення Замовлення транспортною компанією;

за стан Товару після передачі його транспортній компанії.

8.3. Покупець, використовуючи наданий йому доступ до мережі Інтернет, самостійно несе відповідальність за шкоду, заподіяну його діями (особисто, навіть якщо під його логіном знаходилася інша особа) особам або їх майну, юридичним особам, державі чи моральним принципам.

8.4. У разі настання обставин непереборної сили, сторони звільняються від виконання умов цього договору. Під обставинами непереборної сили для цілей цього договору розуміються події, що мають надзвичайний, непередбачений характер, які виключають або об’єктивно заважають виконанню цього договору, настання яких Сторони не могли передбачити і запобігти розумними способами.

8.5. Сторони прикладають максимум зусиль для вирішення будь-яких розбіжностей виключно шляхом переговорів.

9. Умови повернення:

9.1. Повернення товару в Інтернет-магазин проводиться згідно чинного законодавства України.

9.2. Повернення товару в Інтернет-магазин проводиться за рахунок Покупця.

Відповідно до Постанови КМУ «Про затвердження Правил роздрібної торгівлі алкогольними напоями», алкогольні напої належної якості обміну та поверненню не підлягають.

10. Інші умови

10.1. Інтернет-магазин залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни до цього договору за умови попередньої публікації його на сайті www. champarty.com.ua.

10.2. Інтернет-магазин створений для організації дистанційного способу продажу товарів через Інтернет.

10.3. Покупець несе відповідальність за достовірність інформації, зазначеної при оформленні замовлення інформації. При цьому, при здійсненні акцепту (оформленні замовлення і подальшої оплати товару) Покупець надає Продавцю свою беззастережну згоду на збір, обробку, зберігання, використання своїх персональних даних, в розумінні ЗУ «Про захист персональних даних».

10.4. Оплата Покупцем оформленого в Інтернет-магазині замовлення означає повну згоду Покупця з умовами договору купівлі-продажу (публічної оферти) і є фактичною датою укладення Договору купівлі-продажу між Покупцем і Продавцем.

10.5. Використання ресурсу Інтернет-магазину для попереднього перегляду товару, а також для оформлення замовлення для Покупця є безкоштовним.

10.6. Інформація, яку надає Покупець, є конфіденційною. Інтернет-магазин використовує інформацію про Покупця виключно в цілях обробки замовлення, відправлення повідомлень Покупцеві, доставки товару, здійснення взаєморозрахунків та ін.

10.7. Повернення грошових коштів за товар, який не був доставлений з будь-яких причин, проводиться виключно на підставі письмової заяви Покупця, на картковий рахунок Покупця, зазначений ним у Заяві про повернення грошових коштів, протягом 7-ми банківських днів з дати надання такої заяви в довільній формі на електронну пошту Магазину.

11. Термін дії договору

11.1. Цей договір вступає в силу з моменту здійснення Покупцем (акцепту) замовлення і діє до повного виконання зобов’язань сторонами, за винятком випадків його дострокового розірвання.

11.2. До закінчення терміну дії цей Договір може бути розірваний за взаємною згодою сторін до моменту фактичної доставки товару шляхом повернення грошових коштів (100% передоплати замовлення) на картковий рахунок Покупця, зазначений у письмовій заяві.

11.3. Сторони мають право розірвати цей договір в односторонньому порядку, у разі невиконання однією із сторін умов цього Договору та у випадках, передбачених чинним законодавством України.

Цей текст є угодою між Інтернет-магазином www.champarty.com.ua, що має назву надалі «Інтернет-магазин», і користувачем послуг Інтернет-магазину, що має назву надалі «Покупець» і визначає умови придбання товарів через сайт Інтернет-магазину.

Політика конфіденційності

Інформація, яку надає Покупець, є конфіденційною. Інтернет-магазин використовує інформацію про Покупця виключно в цілях обробки замовлення, відправлення повідомлень Покупцеві, доставки товару, здійснення взаєморозрахунків і ін.